×

New Korean address (Since 2015)

(KT세종지점) 100, Ahopgeori-gil, Sejong-si
세종특별자치시 아홉거리길 100 (KT세종지점)
セジョントゥクピョルジャチシ アホブゴリギル 100 (KT세종지점)
世宗特別自治市 아홉거리街 100 (KT세종지점)
30049

Old Korean address

KT세종지점 948-8, Wolha-ri, Yeonseo-myeon, Sejong-si
세종특별자치시 연서면 월하리 948-8 KT세종지점
セジョントゥクピョルジャチシ ヨンソミョン ウォルハリ 948-8 KT세종지점
世宗特別自治市 燕西面 月河里 948-8 KT세종지점
30049