×

New Korean address (Since 2015)

16, Areumnam-gil, Sejong-si
세종특별자치시 아름남길 16
セジョントゥクピョルジャチシ アルムナムギル 16
世宗特別自治市 아름남街 16
30100

Old Korean address

1382, Areum-dong, Sejong-si
세종특별자치시 아름동 1382
セジョントゥクピョルジャチシ アルムドン 1382
世宗特別自治市 아름洞 1382
30100