×

New Korean address (Since 2015)

11, Areumnam 1-gil, Sejong-si
세종특별자치시 아름남1길 11
セジョントゥクピョルジャチシ アルムナム1(イル)ギル 11
世宗特別自治市 아름남1街 11
30100

Old Korean address

1410, Areum-dong, Sejong-si
세종특별자치시 아름동 1410
セジョントゥクピョルジャチシ アルムドン 1410
世宗特別自治市 아름洞 1410
30100